Freitag, 01. Februar 1963

Strassenfasnacht 1963

Strassenfasnacht 1963

Freitag, 01. Februar 1963